Aktualności

Elektroniczna skrzynka podawcza MZDiT

Elektroniczna skrzynka podawcza

um-czestochowa

Urząd Miasta Częstochowy

bip

Biuletyn informacji publicznej

mpk

Rozkłady jazdy

Unia

Unia Europejska

Fundusze3

Fundusze Europejskie

poniedziałek, 01 lipiec 2013 10:01

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

1

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Celem każdej inwestycji drogowej w Częstochowie jest to, aby łatwiej poruszało i przemieszczało się nam wszystkim po mieście. Oczywiście dotyczy to wszystkich użytkowników ruchu drogowego - od kierowców, przez rowerzystów, po pieszych. Są jednak takie inwestycje, których realizacja wpływa diametralnie na usprawnienie ruchu miejskiego i tranzytowego nie tylko na lata, ale na dekady. Takim zadaniem jest właśnie „Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną”.

- To największa inwestycja drogowa w Częstochowie ostatnich lat. Spektakularna budowa niemal w centrum miasta to wielkie wyzwanie zarówno dla wykonawców, jak i służb miejskich - podkreśla prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. - Inwestycja zlokalizowana jest na skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych DK-1 i DK-46. Skrzyżowanie to charakteryzuje się jednym z najwyższych wskaźników natężenia ruchu w kraju. Dlatego tak ważne jest, żeby w tym miejscu ruch miejski i tranzytowy odbywały się bezkolizyjnie. Ta inwestycja, która nie miałaby szans na realizację bez wsparcia Unii Europejskiej, pomoże zdecydowanie poprawić płynność ruchu na tym newralgicznym skrzyżowaniu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu VI "Drogowa i lotnicza sieć TEN-T", Działania 6.1 "Rozwój sieci drogowej". Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 05.08.2011 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie. Ze strony beneficjenta projektu, Gminy Miasta Częstochowa, dokument parafował Prezydent Miasta Częstochowy.

Choć Częstochowa jest formalnym beneficjentem inwestycji, to trudno nie dostrzec jak pozytywnie realizacja tego zadania będzie oddziaływać na cały region.

Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania, której wartość wyniesie 82 979 643,87 PLN (dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 63 964 791,81 PLN) wpłynie bowiem także na zwiększenie dostępności komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T poprzez rozwój sieci drogowej, poprawi wskaźnik bezpieczeństwa w transporcie i połączeń międzyregionalnych oraz skróci czas przejazdu w ruchu tranzytowym - w połączeniach między dużymi miastami kraju.

Jest to więc inwestycja kluczowa nie tylko w skali miasta Częstochowy i Polski, ale istotna dla całej Unii Europejskiej, bo realizowana na szlaku drogowym prowadzącym do innych krajów Wspólnoty. Lista korzyści jest zatem długa. Wyzwań przed Częstochową i wykonawcą inwestycji pod nazwą "Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną" jest jednak równie wiele.

Firma Bilfinger Infrastructure (wyłoniony w przetargu wykonawca zadania), która ma doświadczenie w prowadzeniu tak ważnych i dużych inwestycji, podejmuje się w ramach tego zadania: 

  • przebudowy odcinka DK-1 na wysokości skrzyżowania, która obejmuje całkowitą wymianę konstrukcji nawierzchni ze względu na jej obecny zły stan techniczny spowodowany bardzo dużym natężeniem ruchu; 
  • przebudowy odcinka DK–46 (fragment alei Jana Pawła II); 
  • budowy i przebudowy odcinków dróg gminnych (ulicy Drogowców i ulicy Srebrnej);
  • budowy 3 rond;
  • działań mostowych i inżynieryjnych, czyli budowy węzła drogowego na skrzyżowaniu DK-1 z aleją Jana Pawła II i ulicą Drogowców
  • budowy mostu drogowego nad rzeką Wartą oraz kładki dla pieszych nad DK-1.

W związku z ogólnopolską zmianą przepisów dotyczących budowy ekranów dźwiękochłonnych rozpoczęcie realizacji inwestycji zostało przesunięte na początek lata 2013 r. Symboliczna „pierwsza łopata” związana z zadaniem "Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną" zostanie więc wbita już w najbliższych dniach, a prace budowlane ruszą pełną parą z początkiem lipca.

Planowana budowa autostrady A-1 na odcinku Piotrków Trybunalski – Pyrzowice przez Częstochowę, która znacznie odciążyłaby ruch, planowana jest dopiero w perspektywie kilku kolejnych lat. Znaczenie wykonania inwestycji "Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną" jest więc ogromne. Dziennie przez to miejsce przejeżdża bowiem szacunkowo ok. 45 tysięcy pojazdów. Budowa wielopoziomowego skrzyżowania nie zablokuje jednak ruchu.

- Choć jak zwykle przy tak dużych budowach trzeba liczyć się z utrudnieniami, to chcemy, żeby DK-1 była - w czasie trwania prac - drożna - zapowiada Mariusz Sikora, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie, jednostki koordynującej wykonanie inwestycji.

Zakończenie prac i oddanie inwestycji do użytku planowane jest w 2014 roku.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

baner PLK na stronę MPK

Copyright MZDiT Częstochowa © 2023