Wydrukuj tę stronę
piątek, 26 lipiec 2013 12:21

Pieniądze na ul. Warszawską już pewne! Prezydent Matyjaszczyk parafował umowę!

Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Paweł Szaciłło oraz prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk podpisali 24 lipca w Warszawie umowę na dofinansowanie projektu „Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1”.

Umowę kontrasygnowała skarbnik miasta Ewa Wójcik. Przypomnijmy, że projekt Miasta Częstochowy w kwietniu znalazł się na liście rankingowej projektów złożonych w ramach konkursu (dla działania 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T) i przeznaczonych do realizacji. Wcześniej był na liście rezerwowej. Decyzję o przyznaniu dofinansowania poprzedziły starania władz miasta oraz działania wspierające ze strony częstochowskich parlamentarzystów. Podpisanie umowy umożliwia Planowana kwota dofinansowania inwestycji wynosi obecnie ok. 70,50% przewidywanych kosztów kwalifikowalnych projektu, tj. ok. 48 mln zł (szacowany koszt całości zadania to ok. 75 mln zł). Zadanie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Procentowy udział środków unijnych może jeszcze ulec zwiększeniu – nawet do maksymalnej wysokości 85% dofinansowania, w przypadku realizacji całości inwestycji za mniejszą kwotę. Ostateczny jej koszt będzie znany po podpisaniu wszystkich umów wykonawczych.

Zawarcie umowy o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umożliwia przystąpienie – w niedługim czasie – do umowy z wykonawcą na wykonanie projektu i roboty budowlane (oprócz tego w wydatki inwestycyjne wchodzą koszty inżyniera kontraktu, wykupu gruntów, dokumentacji i promocji projektu). Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na tę zasadniczą część robót złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego (55 mln 618 tys. zł).

Przedmiotem projektu jest modernizacja całego odcinka DK-91 (ul. Warszawska i ul. Rędzińska) w granicach administracyjnych Częstochowy. W ramach inwestycji przebudowany zostanie także wiadukt nad DK - 1 wraz ze zjazdami (cały ciąg drogi nr DK - 91), a w ciągu drogi zostanie zbudowanych 5 rond na szczególnie uczęszczanych skrzyżowaniach. Ponadto powstaną nowe chodniki, elementy oświetlenia i odwodnienia.

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje:

  1. przebudowę konstrukcji nawierzchni ul. Warszawskiej od alei Jana Pawła II wraz z węzłem DK-1/DK–91 i ulicy Rędzińskiej do granic miasta Częstochowy,
  2. przebudowę skrzyżowania ul. Warszawskiej z aleją Jana Pawła II (plac Bohaterów Getta),
  3. przebudowę skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Cmentarną z uwzględnieniem docelowej lokalizacji czwartego wlotu po stronie wschodniej na skrzyżowanie typu rondo,
  4. przebudowę węzła DK–1 z DK–91 wraz z wiaduktem i łącznicami oraz budowę skrzyżowania typu rondo przy węźle w ciągu DK–91 (pozwoli ona m.in. na zjazd z trasy - jadąc od strony Warszawy - na Wyczerpy oraz na ul. Warszawską w kierunku centrum, i odwrotnie),
  5. przebudowę skrzyżowania ul. Warszawskiej z przejazdem kolejowym na ul. Wały Dwernickiego,
  6. przebudowę skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Morsztyna oraz ul. Dickensa na skrzyżowanie typu rondo,
  7. przebudowę skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Norwida,
  8. przebudowę skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Konarskiego oraz ul. Rząsawską na skrzyżowanie typu rondo,
  9. przebudowę skrzyżowania ul. Rędzińskiej z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo.

Wyłoniony w przetargu wykonawca robót zajmie się także budową ciągów pieszo-rowerowych i oświetleniem trasy.

Najwcześniej – prawdopodobnie jeszcze w tym roku – rozpoczną się prace związane z przebudową węzła DK-91 z DK-1 (ten odcinek posiada już dokumentację i pozwolenie na budowę), jeżeli możliwe będzie ich prowadzenie równolegle z innymi dużymi inwestycjami drogowymi, w tym budową węzła DK-1 - aleja Jana Pawła II (DK-46).

Dalsze etapy prac będą realizowane w 2014 i pierwszej połowie 2015 roku.