Aktualności

Elektroniczna skrzynka podawcza MZDiT

Elektroniczna skrzynka podawcza

um-czestochowa

Urząd Miasta Częstochowy

bip

Biuletyn informacji publicznej

mpk

Rozkłady jazdy

Unia

Unia Europejska

Fundusze3

Fundusze Europejskie

czwartek, 26 wrzesień 2013 13:55

Na Rakowie i Wrzosowiaku część dróg już została przebudowana. Aleja Pokoju została oddana przed czasem! Na innych ulicach prace trwają bądź rozpoczną się wkrótce.

Kierowcy mogli z niej korzystać już od jakiegoś czasu – oficjalnie przebudowę alei Pokoju od DK-1 do ulicy Rejtana zakończono w tym tygodniu. Z tej okazji prezydent Częstochowy i dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu omówili też inne inwestycje drogowe w tej części miasta.

Aleję Pokoju udało się oddać sporo przed planowanym na koniec października terminem, co podkreślił prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Mówił też o tym, że wyremontowany odcinek to ważne połączenie nie tylko z ISD Hutą, ale także terenami przemysłowymi i inwestycyjnymi miasta.
- Zakres i skala ostatnich miejskich inwestycji drogowych nie ogranicza się, jak widać, do Śródmieścia, czego dowodem jest zresztą nie tylko aleja Pokoju – stwierdził.
Dyrektor MZDiT Mariusz Sikora przypomniał, że na inwestycję udało się uzyskać dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2013 r. Przedstawił też stan zaawansowania innych zadań drogowych w tym rejonie miasta oraz najbliższe plany inwestycyjne, wśród których największym a jednocześnie bardzo przez kierowców oczekiwanym zadaniem jest przebudowa ulicy Rejtana, która ma rozpocząć się w październiku, a potrwa do lipca przyszłego roku.

Po Rakowie i Wrzosowiaku jeździ się jak po stole! Sprawdź i przejedź się z nami: al. Pokoju (wyjazd z ul Rejtana) – ul. Jagiellońską – ul. Źródlaną.

 

 

ZAKRES OSTATNICH INWESTYCJI I REMONTÓW DROGOWYCH W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA

Przebudowa alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ul. Rejtana wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Rejtana.

Wykonawca: Drog- Bud Sp. z o.

Zakres robót:

Roboty drogowe:

 • wykonanie jezdni alei Pokoju o nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokości zmiennej od 9,5 m do 12 m;
 • wykonanie jezdni ul. Rejtana o nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokości stałej równej 9,5 m wraz z obustronnymi ciągami pieszymi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, szer. 1,5 m;
 • wykonanie parkingów z kostki granitowej w miejscach wydzielonych w stanie istniejącym do parkowania na jezdni;
 • przebudowa odcinków ciągów pieszych w pasie drogowym alei Pokoju;
 • przebudowa zatoki autobusowej z kostki granitowej,
 • przebudowa odcinka ciągu rowerowego z kostki brukowej.

Odwodnienie:

 • wymiana istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej (kolektor i studnie rewizyjne) w rejonie skrzyżowania Aalei Pokoju z ulicą Rejtana;
 • przebudowa wpustów deszczowych wraz z przykanalikami;
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych, rozbiórka podbudowy, wykonanie podbudowy tłuczniowej, ułożenie nowych warstw nawierzchni bitumicznych pod estakadą;
 • modernizacja sygnalizacji świetlnej.

Koszt inwestycji: 4 mln 951 zł brutto.

Termin wykonania: do 30 października 2013 roku.

 

Częstochowianie korzystają już również z przebudowanych ulic: Źródlanej, Botanicznej i części ul. Równoległej. Od końca sierpnia nie ma już utrudnień związanych z remontem wiaduktów na DK-1. Trwają prace m.in. przy łączniku al. Pokoju z ul. Łukasińskiego, wkrótce rozpocznie się remont ul. Rejtana i ul. Limanowskiego.

 

Budowa ul. Botanicznej

Wykonawca: P.U.H. DOMAX

Zakres robót:

 • wykonanie nawierzchni asfalto-betonowej szer. 6 m;
 • wykonanie chodnika obustronnego przyjezdniowego z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej;
 • wykonanie zjazdów na podbudowie tłuczniowej z kostki betonowej;
 • przebudowa istniejących ogrodzeń;
 • regulacja istniejącego uzbrojenia;
 • przebudowa kabli teletechnicznych, sieci teletechnicznej TPSA,sieci teletechnicznej TELSAT, sieci teletechnicznej UPC;
 • budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami.

Koszt inwestycji: 1 mln 162 tys. zł brutto

Termin wykonania : do 30 września 2013 roku

 

Przebudowa łącznika ul. Łukasińskiego z aleją Pokoju

Zakres robót :

ul. Łukasińskiego:

 • jezdnia szerokości 7 m - ograniczona obustronnie krawężnikiem - światło 4 cm od strony parkingu i 12 cm od strony chodnika - nawierzchnia bitumiczna;
 • krawędź ul. Łukasińskiego z aleją Pokoju wyokrąglona łukiem kołowym o promieniu 12 m;
 • pochylenie poprzeczne ul. Łukasińskiego obustronnie daszkowe wielkości 2%;
 • chodnik po stronie północnej szer. 1,5 m i południowej szer. 2 m - nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze czerwonym;
 • parking prostopadły po stronie północnej ul. Łukasińskiego długości 112,5m oraz głębokości 5m - nawierzchnia z kostki granitowej (odzysk z rozbiórki jezdni);

Parking pod estakadą:

 • jezdnia manewrowa szerokości 4,5 m - nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym; wjazd w kolorze grafitowym;
 • wyznaczone stanowiska postojowe dla samochodów osobowych o wymiarach: szerokość 2,5 m, głębokość 5 m - nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze grafitowym z pasami rozdzielczymi w kolorze czerwonym;

Przejście przez torowisko:

 • przejście między torowiskiem do zabrukowania szerokości 4m - nawierzchnia z kostki granitowej;
 • chodnik szerokości 2,50m jako połączenie przejścia z peronem - nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze czerwonym.

Odwodnienie:

Przyjęto odprowadzenie wód opadowych z przebudowywanej ul. Łukasińskiego do projektowanego kanału deszczowego projektowanymi przykanalikami z rur PCV fi 200 mm podłączonymi do projektowanych wpustów ulicznych:

 • osiem wpustów ulicznych do projektowanego kanału deszczowego, z włączeniem do istniejącej studzienki rewizyjnej na kanale deszczowym fi 450 mm waz z przebudową odcinka istn. kanału fi 200 mm;
 • dwa wpusty uliczne ze studzienką z osadnikiem, z włączeniem przykanalika bezpośrednio do kanału deszczowego fi 500 mm.

Na przebudowywanym odcinku zaprojektowano kanał deszczowy o średnicy 300 mm PCW długości 105 m wraz z trzema studzienkami rewizyjnymi fi 1200 mm (w tym jedna z osadnikiem) i przebudowę odcinka kanału fi 200 mm na fi 300 mm (po tej samej trasie) na długości 8,5 m. Kanał zlokalizowano w osi jezdni ul. Łukasińskiego, a przyłącze kanalizacyjne z wpustów dla parkingu usytuowano przy wjeździe na parking.

Koszt inwestycji : 1 mln 60 tys. zł brutto.

Termin wykonania: do 31 października 2013 roku.

 

Ulica Źródlana

Zadanie zakończone.

Wartość 594,6 tys. zł.

Termin zakończenia 10.08.2013r.

Zakres obejmował: wymianę warstw bitumicznych nawierzchni

 

Wiadukty nad torami kolejowymi w ciągu DK-1 (na wysokości Polonteksu)

Zadanie zakończone – prace w latach 2012-2013.

Termin rozpoczęcia 03.07.2012 r.

Termin zakończenia 30.08.2013 r.

Wartość 8 mln 743,4 tys. zł.

Zakres robót obejmował remont 3 obiektów mostowych i całkowita przebudowa jednego.

 

Ulica Równoległa

Zadanie w trakcie realizacji - na odcinku od alei Niepodległości do ul. Jagiellońskiej.

Wartość umowy po przetargu 832 tys. 643 zł

Termin zakończenia 30.09.2013r.

Zakres obejmuje wymianę nawierzchni jezdni oraz częściową przebudowę chodników.

 

Ulica Rejtana

Zadanie dwuletnie

Wartość najkorzystniejszej oferty 5 mln 463 tys. zł.

Termin rozpoczęcia: październik 2013 r.

Termin zakończenia: lipiec 2014 r.

Zakres będzie obejmował: przebudowę nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od Urzędu Kontroli Skarbowej do alei Pokoju wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia.

 

Ulica Limanowskiego

Zadanie przed przetargiem. Planowany zakres robót na odcinku od pętli do ul. Okrzei będzie obejmował wymianę warstw bitumicznych jezdni.

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

baner PLK na stronę MPK

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022