Aktualności

Elektroniczna skrzynka podawcza MZDiT

Elektroniczna skrzynka podawcza

um-czestochowa

Urząd Miasta Częstochowy

bip

Biuletyn informacji publicznej

mpk

Rozkłady jazdy

Unia

Unia Europejska

Fundusze3

Fundusze Europejskie

wtorek, 25 luty 2020 15:36

Zielone światło organów ochrony środowiska dla przygotowań budowy przedłużenia ul. 1 maja

Informujemy, że w odpowiedzi na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie z października 2017 roku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał w ostatnich dniach decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Krakowska w Częstochowie”. Dokument po uprawomocnieniu się umożliwi dalsze przygotowania częstochowskich służb miejskich do realizacji tego strategicznego zadania komunikacyjnego w naszym mieście. We wspomnianym, obszernym tekście urzędowym czytamy m.in. że:

  • (…)„Z analizy zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że przedsięwzięcie realizowane będzie poza wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody podlegającymi ochronie (…) Ze względu na znaczną odległość od najbliższych obszarów chronionych Natura2000, nie przewiduje się wpływu inwestycji na cele i przedmioty ochrony, dla których obszary zostały powołane oraz na ich integralność (…)
  • (…) Z przeprowadzonych przez Inwestora analiz wynika, że wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest wariant 3. Jest on jednocześnie wariantem wybranym do realizacji przez Inwestora. Na taki rezultat miał wpływ przede wszystkim zakres wyburzeń dotyczących obiektów zabytkowych. (…) Wariant 3 to wariant powstały przez modyfikację wcześniejszego wariantu 1 w obrębie włączeń projektowanej drogi do istniejącego układu drogowego oraz przebiegu w obrębie dawnego kompleksu Elanex - wariant omija zabudowania kompleksu. (…) Wiąże się również z najmniejszą powierzchnią zajętości. (…) Przewiduje się mniejszy zakres wyburzeń budynków mieszkalnych. W związku z tym w decyzji określono środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, realizowanego w wariancie oznaczonym jako 3.

Ponadto dokument wskazuje szereg zaleceń dla potencjalnej realizacji zadania, które pozwolą ograniczyć przyszłe oddziaływanie inwestycji na otoczenie.

Do realizacji tego dużego zadania komunikacyjnego w perspektywie kilku najbliższych lat będzie na pewno potrzebne dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. O potrzebie wsparcia miasta Częstochowy w staraniach o wygenerowanie i zabezpieczenie takich środków mówił m.in. na ostatnim spotkaniu z parlamentarzystami naszego okręgu prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.

Przedsięwzięcie jeśli dojdzie do jego realizacji będzie polegało na budowie połączenia komunikacyjnego o długości 1,2 km od Ronda Mickiewicza do skrzyżowania ulic Krakowskiej i Księdza Wróblewskiego.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie jezdni przedmiotowego połączenia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 7,00 m (2 x 3,50 m) z wyłączeniem odcinków na łukach poziomych, gdzie przewiduje się poszerzenie pasów ruchu oraz na obiekcie mostowym gdzie jezdnia poszerzona zostanie do 8,00 m (2 x 4,00 m). Obiekt mostowy planowany jest nad linią kolejową.

 

 

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

baner PLK na stronę MPK

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022