Aktualności

Elektroniczna skrzynka podawcza MZDiT

Elektroniczna skrzynka podawcza

um-czestochowa

Urząd Miasta Częstochowy

bip

Biuletyn informacji publicznej

mpk

Rozkłady jazdy

Unia

Unia Europejska

Fundusze3

Fundusze Europejskie

wtorek, 07 kwiecień 2020 13:57

Prace budowlane przy ul. św. Brata Alberta - harmonogram tegorocznych robót i utrudnień

W momencie rozpoczęcia właściwych prac budowlanych przy budowie odwodnienia dzielnicy Północ i przebudowie ul. św. Brata Alberta oraz przyległych: Lawendowej i Hiacyntowej, udostępniamy harmonogram robót wraz z ich specyfiką oraz rozkład możliwych utrudnień na kolejne tygodnie i miesiące do końca 2020 roku. Szczegółowe zestawienie poniżej. Plan może ulec korektom w zależności od rozwoju sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym i pochodnymi czynnikami niezależnymi od wykonawcy czy Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie.   

Przypomnijmy, że ta strategiczna inwestycja jest kolejnym zadaniem realizowanym w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” (po odwodnieniu Grabówki i Kiedrzyna) ukierunkowanym na poprawę systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi wraz z przebudową układów drogowych w obrębie powstających zbiorników chłonno-odparowujących. Na Północy koszt wszystkich robót to ponad 12,5 mln zł. Większość z 4,3 mln zł będących kosztami kwalifikowanymi inwestycji zostanie pokryta z dofinansowania jakie miasto uzyskało na ten cel ze środków UE za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020). Koszty niekwalifikowane (ok. 8,3 mln zł), które obejmują np. prace drogowe, miasto musiało zabezpieczyć w budżecie własnym.  

To inwestycja bardzo potrzebna mieszkankom i mieszkańcom okolic ul. św. Brata Alberta, zarówno ze względu na dotychczasowy brak właściwego odwodnienia, jak i wymagający poprawy stan lokalnych dróg w tej części dzielnicy Północ. Dzięki temu, że zadanie jest realizowane kompleksowo, oba problemy, na które zwracali uwagę także miejscy radni, zostaną rozwiązane – podkreśla prezydent miasta, Krzysztof Matyjaszczyk. 

Inwestycja ma się zakończyć w połowie przyszłego roku.

II kwartał 2020 roku

1. I połowa kwietnia

 - Ul. Hiacyntowa – zawężenie jezdni na całym odcinku

 • Budowa kanału deszczowego
 • Budowa zbiornika chłonno-odparowującego

2. II połowa kwietnia

- Ul. Hiacyntowa – zawężenie jezdni na całym odcinku, odcinkowo ruch połową jezdni

 • Budowa kanału deszczowego
 • Budowa przyłączy kan. Deszczowej
 • Budowa zbiornika chłonno-odparowującego

- Ul. Lawendowa – zawężenie jezdni do jednego pasa na całym odcinku, odcinkowo ruch po tymczasowych utwardzeniach w miejscu wykonywania przejść poprzecznych przez jezdnię

 • Budowa kanału deszczowego
 • Budowa przyłączy kan. deszczowej – przejścia poprzeczne przez jezdnię

3. I połowa maja

- Ul. Lawendowa – zawężenie jezdni do jednego pasa

 • Budowa kanału deszczowego
 • Budowa przyłączy kan. deszczowej – przejścia poprzeczne przez jezdnię

- Ul. Brata Alberta – zawężenie jezdni (od nr 48 do nr 75/77), odcinkowo ruch połową jezdni lub po tymczasowych utwardzeniach

UWAGA: Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu – wyłączenie ruchu autobusów

 • Budowa kanału deszczowego w poboczu, budowa przykanalików i przyłączy –przejścia poprzeczne przez jezdnię(od nr 48 do nr 75/77)
 • Budowa wodociągu

- Ul. Hiacyntowa – roboty całą szerokością jezdni – utrudniony dojazd

 • Budowa zbiornika chłonno-odparowującego
 • Roboty na jezdni-  rozbiórkowe, ziemne, podbudowa z kruszywa

4. II połowa maja

- Ul. Brata Alberta – zawężenie jezdni (od nr 75/77 do nr 72), odcinkowo ruch połową jezdni lub po tymczasowych utwardzeniach

 • Budowa kanału deszczowego w poboczu, budowa przykanalików i przyłączy –przejścia poprzeczne przez jezdnię (od nr 75/77 do nr 72)
 • Budowa wodociągu
 • Budowa kanału technologicznego

- Ul. Lawendowa – roboty całą szerokością jezdni – utrudniony dojazd

 • Budowa zbiornika chłonno-odparowującego
 • Roboty na jezdni-  rozbiórkowe, ziemne, podbudowa z kruszywa
 • Roboty na jezdni-  krawężniki, w. wiążąca
 • Przebudowa sieci teletechnicznych
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych

- Ul. Hiacyntowa – roboty całą szerokością jezdni – utrudniony dojazd

 • Roboty na jezdni - krawężniki, warstwa wiążąca nawierzchni jezdni
 • Budowa kanału technologicznego

5. I połowa czerwca

- Ul. Brata Alberta – zawężenie jezdni (od nr 72 do nr 105/107), odcinkowo ruch połową jezdni lub po tymczasowych utwardzeniach

 • Budowa kanału deszczowego w poboczu, budowa przykanalików i przyłączy –przejścia poprzeczne przez jezdnię (od nr 72 do nr 105/107)
 • Budowa wodociągu
 • Budowa kanału technologicznego

- Ul. Lawendowa – dojazd po tymczasowej nawierzchni

 • Budowa zbiornika chłonno-odparowującego

- Ul. Hiacyntowa - dojazd po tymczasowej nawierzchni

 • Budowa nawierzchni chodników i wjazdów
 • Budowa drogi z kruszywa
 • Budowa oświetlenia ulicznego

6. II połowa czerwca

- Ul. Brata Alberta – zawężenie jezdni (od nr 116 do nr 98 oraz od nr 188A do 155), odcinkowo ruch połową jezdni lub po tymczasowych utwardzeniach, roboty całą szerokością jezdni – utrudniony dojazd (od nr 48 do nr 75/77)

 • Budowa kanału deszczowego w poboczu, budowa przykanalików i przyłączy –przejścia poprzeczne przez jezdnię (od nr 116 do nr 98 oraz od nr 188A do 155)
 • Roboty na jezdni: rozbiórkowe, ziemne, podbudowa z kruszywa
 • Budowa kanału technologicznego

- Ul. Lawendowa - dojazd po tymczasowej nawierzchni

 • Budowa zbiornika chłonno-odparowującego
 • Budowa nawierzchni chodników i wjazdów
 • Budowa drogi z kruszywa
 • Budowa oświetlenia ulicznego
 • Budowa kanału technologicznego

III kwartał 2020 roku

7. Lipiec

- Ul. Brata Alberta – odcinkami zawężenie jezdni, odcinkowo ruch połową jezdni lub po tymczasowych utwardzeniach, odcinkami roboty całą szerokością jezdni

 • Budowa kanalizacji deszczowej
 • Roboty na jezdni:  rozbiórkowe, ziemne, podbudowa z kruszywa
 • Roboty na jezdni:  krawężniki, podbudowa bitumiczna, w. wiążąca
 • Budowa nawierzchni chodników ścieżek rowerowych i wjazdów
 • Budowa kanału technologicznego

8. Sierpień

- Ul. Brata Alberta – odcinkami zawężenie jezdni, odcinkowo ruch połową jezdni lub po tymczasowych utwardzeniach, odcinkami roboty całą szerokością jezdni

 • Roboty na jezdni:  rozbiórkowe, ziemne, podbudowa z kruszywa
 • Roboty na jezdni:  krawężniki, podbudowa bitumiczna, w. wiążąca
 • Budowa nawierzchni chodników ścieżek rowerowych i wjazdów
 • Budowa kanału technologicznego
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
 • Wykonanie zieleni drogowej

9. Wrzesień

- Ul. Brata Alberta – odcinkami zawężenie jezdni, odcinkowo ruch połową jezdni lub po tymczasowych utwardzeniach, odcinkami roboty całą szerokością jezdni

 • Roboty na jezdni:  rozbiórkowe, ziemne, podbudowa z kruszywa
 • Roboty na jezdni:  krawężniki, podbudowa bitumiczna, w. wiążąca
 • Budowa nawierzchni chodników ścieżek rowerowych i wjazdów
 • Wykonanie zieleni drogowej

IV kwartał 2020 rok

10. Październik

- Ul. Brata Alberta – odcinkami zawężenie jezdni, odcinkowo ruch połową jezdni lub po tymczasowych utwardzeniach, odcinkami roboty całą szerokością jezdni

 • Roboty na jezdni:  rozbiórkowe, ziemne, podbudowa z kruszywa
 • Roboty na jezdni:  krawężniki, podbudowa bitumiczna, warstwa wiążąca nawierzchni jezdni
 • Budowa nawierzchni chodników ścieżek rowerowych i wjazdów
 • Ułożenie warstwy ścieralnej – całą szerokością
 • Wykonanie zieleni drogowej

- Ul. Hiacyntowa - dojazd po tymczasowej nawierzchni, układanie w ścieralnej całą szerokością – utrudniony dojazd

 • Ułożenie warstwy ścieralnej – całą szerokością
 • Wykonanie organizacji ruchu drogowego

- Ul. Lawendowa – - dojazd po tymczasowej nawierzchni, układanie warstwy ścieralnej całą szerokością – utrudniony dojazd

 • Ułożenie warstwy ścieralnej – całą szerokością
 • Wykonanie organizacji ruchu drogowego

11. Listopad

- Ul. Brata Alberta – odcinkami zawężenie jezdni, odcinkowo ruch połową jezdni lub po tymczasowych utwardzeniach, odcinkami roboty całą szerokością jezdni

 • wykonanie organizacji ruchu drogowego

 

 

 

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

baner PLK na stronę MPK

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022