Wydrukuj tę stronę
piątek, 10 kwiecień 2020 11:13

Wyłania się ostateczny kształt węzłów przesiadkowych w Częstochowie

Mimo obiektywnych trudności związanych z sytuacją epidemiczną panującą aktualnie w kraju, w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” kontynuowane są prace przy budowie węzłów przesiadkowych przy trzech dworcach kolejowych na terenie miasta. Prace budowlane w obrębie dworców: Częstochowa Główna (od ul. Piłsudskiego), Stradom PKP i Raków PKP są na tyle zaawansowane, że z placów budowy powoli wyłania się ostateczny kształt każdego z powstających centrów. Przypomnijmy, że oprócz zagospodarowania na nowo otoczenia dworców, w ramach inwestycji wymienione centra przesiadkowe zostaną połączone siecią dróg rowerowych (ok. 10 km), w ich obrębie powstają komfortowe parkingi dla samochodów i rowerów, miejsca „park and ride” i postojowe dla taxi, a klienci komunikacji miejskiej zyskają bezpieczne rozwiązania do obsługi pasażerskiej. Ponadto przebudowane zostały wszystkie sieci podziemne oraz infrastruktura dróg i chodników przyległych do budowanych węzłów (ul. Piłsudskiego, ul. Pułaskiego, Skwer Junaków, ul. Rejtana). Całość tego strategicznego zdania z dofinansowaniem ze środków UE to koszt ok. 69 mln zł. Prace zasadnicze przy realizacji inwestycji mają zakończyć się latem tego roku.