Wydrukuj tę stronę
piątek, 11 wrzesień 2020 09:38

Porozumienie Częstochowy z Ikeą pozwoli na kontynuację budowy Korytarza Północnego

Przedstawiciele władz miasta i szwedzkiego koncernu IKEA podpisali porozumienie, w efekcie którego firma będzie partycypować w kosztach inwestycji związanych z kontynuacją budowy tzw. Korytarza Północnego od węzła przy ul. Makuszyńskiego w kierunku wschodnim. Przewidziana rozbudowa układu drogowego pozwoli także na bezpieczną obsługę przylegających do DK-1 terenów we własności IKEA.

Realizacja planowanych zadań drogowych ułatwi jednocześnie lepsze skomunikowanie ulic Makuszyńskiego i Połanieckiej z DK-1. Trwa projektowanie ostatecznych rozwiązań budowlanych. Deklarowana przez szwedzki koncern kwota udziału w wymienionych działaniach wynosi ponad 13 mln zł. Pozostałą część kilkudziesięciomilionowego zadania pokryje miasto. W perspektywie kolejnych lat służby miejskie nie wykluczają podjęcia przygotowań do opracowania i realizacji kolejnych zadań drogowych będących naturalną kontynuacją I etapu przygotowywanego razem z firmą IKEA przedsięwzięcia, o którym powyżej.