Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 30 marzec 2015 14:22

Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego

1234

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
– REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY.

PRZEBUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH W ALEI WOLNOŚCI
I UL. JANA III SOBIESKIEGO W CZĘSTOCHOWIE
W CELU DOSTOSOWANIA DO RUCHU ROWEROWEGO

 GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH RPO WSL 2007 - 2013

 

Źródła finansowania:

Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu Poddziałania 3.2.2, Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne, Działania 3.2. Infrastruktura około turystyczna, Priorytetu III.Turystyka. Pierwotnie projekt został umieszczony na liście rezerwowej. W dniu 04.11.2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru do dofinansowania z listy rezerwowej projektu. Dnia 12.03.2015 r. podpisano umowę o dofinansowanie. W dniu 21.09.2015 r. podpisano Aneks do umowy o dofinansowanie w którym ujęto rzeczywistą wartość inwestycji zgodną z podpisanymi umowami z Wykonawcami. Dofinansowanie obejmie 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

  • całkowita wartość projektu wynosi –1 145 902,46 zł,
  • całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi – 1 081 994,52 zł,
  • kwota dofinansowania wynosi –919 695,34 zł.

 

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącego ciągu pieszego zlokalizowanego w ciągu ulic: Al. Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie na ciąg pieszy i osobno ciąg rowerowy na odcinku 1003,70 m. Z istniejącego ciągu pieszego zostanie zbudowana ścieżka umożliwiająca bezpieczne przemieszczanie się rowerów i innych wózków rowerowych oraz ciąg pieszy pozwalający na uprawianie sportów takich jak: nordic walking, jazdę na wrotkach a przede wszystkim turystykę pieszą. Podstawowe prace budowlane związane będą z budową ciągów w większości o nawierzchni asfaltowej (ścieżka rowerowa) oraz płyty betonowej (ciąg pieszy), infrastruktury elektrycznej, dostosowanie istniejącej sygnalizacji świetlnej, montażu barier drogowych.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl