Wydrukuj tę stronę
czwartek, 13 czerwiec 2013 14:46

Poprawa stanu dróg kluczem do poprawystanu gospodarki Subregionu Północnego

1234

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
– REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY.

POPRAWA STANU DRÓG KLUCZEM DO POPRAWY STANU GOSPODARKI SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH RPO WSL 2007 - 2013

Informacje ogólne:

Beneficjentami projektu są: Powiat Myszkowski (lider projektu), Powiat Częstochowski i Gmina Miasto Częstochowa. Projekt polega na przebudowie Dróg powiatowych na odcinku Choroń - Poraj do granicy powiatu myszkowskiego. Powiat Częstochowski będzie kontynuował przebudowę odcinka do granicy z Powiatem Myszkowskim w Biskupicach, Olsztynie i Kusiętach. Gmina Miasto Częstochowa wykona przebudowę drogi od granic miasta Częstochowy przez ul. Brzyszowską do skrzyżowania ul. Legionów z ul. Faradaya.

 

Źródło finansowania:

Dnia 23.12.2009 złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. POPRAWA STANU DRÓG KLUCZEM DO POPRAWY STANU GOSPODARKI SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII - Transport, Działanie 7.1 - Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych. Wniosek rozpatrzono pozytywnie i dn. 13 września 2010 roku podpisano umowę o dofinansowanie.

Koszt całkowity inwestycji: 67 045 340,01 PLN

Dofinansowanie: 23 196 000,00 PLN

 

Realizacja inwestycji na terenie Częstochowy:

Inwestycja realizowana na terenie miasta Częstochowy składa się z następujących odcinków:

  1. ul. Legionów od skrzyżowania z ul. Faradaya do skrzyżowania z ul. Żużlową
  2. ul. Legionów od skrzyżowania z ul. Żużlową do skrzyżowania z ul. Złotą
  3. ul. Legionów od ul. Złotej do połączenia z odcinkiem zrealizowanym w ramach ZPORR
  4. ul. Legionów – od ul. Hallera do Zjazdu do Górnośląskiego Zakładu Gazownictwa
  5. ul. Legionów – od zjazdu do GZG do ul. Brzyszowskiej
  6. ul. Brzyszowska – od ul. Legionów do granic miasta

Aktualnie Gmina Miasto Częstochowa zakończyła realizację pierwszego etapu inwestycji, tj. od skrzyżowania ul. Legionów i ul. Faradaya do skrzyżowania z ul. Żużlową. Trwa przetarg na realizację pozostałej części projektu .

Otwarcie ofert nastąpi 20.12.2010 roku.

Rzeczowe zakończenie całości inwestycji datuje się na 15 listopada 2011 roku.