Inwestycje zakończone
piątek, 02 wrzesień 2016 10:53

Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)

FUNDUSZE-NAGLOWEK-2

BUDOWA PRZEDŁUŻENIA ALEI BOHATERÓW MONTE CASSINO DO UL. DŹBOWSKIEJ ORAZ ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 (UL. DŹBOWSKA, POWSTAŃCÓW WARSZAWY, GOŚCINNA)

Informacje ogólne:

Beneficjent projektu: Gmina Miasto Częstochowa.

Źródło finansowania:

Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)” w ramach konkursu do działania 6.1 Drogi wojewódzkie, Oś Priorytetowa VI Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W dniu 29 czerwca 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Zgodnie z podpisanym w dniu 27 grudnia 2016 r. aneksem nr 1 nr UDA-RPSL.06.01.00-24-01F6/16-01 do umowy o dofinansowanie  planowana całkowita wartość projektu wynosi 54 817 889,62 zł, a uzyskane dofinansowanie 37 217 072,67 zł.

Całkowity koszt realizacji inwestycji po jej zakończeniu wyniósł  58 889 208,63 zł, w tym kwota dofinansowania 36 748 395,52 zł.

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej 908 (DW908) o długości 1,85 km i przebudowa istniejącego odcinka na długości 4,78 km. Roboty budowlane obejmują pełną infrastrukturę podziemną i naziemną w zakresie wykonywanych branż budowlanych. Inwestycja ma na celu stworzenie sprawnego, płynnego i bezpiecznego połączenia sieci dróg krajowych i wojewódzkich, w tym połączenia tych dróg z planowaną do budowy autostradą A 1. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności głównych szlaków drogowych województwa.

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024