Inwestycje zakończone
piątek, 13 wrzesień 2013 11:48

Przebudowa DK 91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK 91 z DK 1

InfrastukturaUE

PRZEBUDOWA DK 91 W CZĘSTOCHOWIE
- ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK 91 z DK 1


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
NA LATA 2007 – 2013

 

Informacje ogólne:

W dniu 24 lipca 2013 r. w Warszawie, w Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, działanie 8.2: Drogi krajowe poza siecią TEN-T. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie jako jednostka realizująca inwestycję, dniu 5 sierpnia 2013 r. podpisał umowę z Inżynierem Kontraktu – firmą „Primex” oraz w dniu 2 września 2013 r., umowę na wykonanie robót projektowo-budowlanych – Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

 

Przedmiot projektu:

Inwestycja obejmuje przebudowę całego odcinka DK-91 (ul. Warszawska i ul. Rędzińska) w granicach administracyjnych miasta Częstochowa. W ramach inwestycji przebudowany zostanie także wiadukt nad DK - 1 wraz ze zjazdami (cały ciąg drogi nr DK - 91), a w ciągu drogi zostanie zbudowanych 5 rond na szczególnie uczęszczanych skrzyżowaniach. Ponadto przebudowane zostaną chodniki, elementy oświetlenia i odwodnienia wraz z likwidacją kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Wartość podpisanej umowy na roboty projektowo-budowlane to 55 618 214,98 zł. Inwestycja będzie realizowana w porozumieniu z Częstochowskimi wodociągami. Na całość kosztów związanych z realizacją projektu złożą się poza pracami projektowymi i budowlanymi, nadzór inwestorski (Inżynier Kontraktu), promocja projektu, wykupy gruntów.

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2021