Wydrukuj tę stronę
czwartek, 05 czerwiec 2014 14:14

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusięcka

1234

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
– REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY.

PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W CZĘSTOCHOWIE
– UL. KUSIĘCKA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH RPO WSL 2007 – 2013
W RAMACH DZIAŁANIA 1.1.1 INFRASTRUKTURA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 

Informacje ogólne:

W dniu 27 lipca 2013 r. zawarto pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg i Transportu w Częstochowie a firmą DROMET Sp. z o.o. umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

 

Źródło finansowania:

Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.„Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusięcka” złożonego w ramach działania 1.1.1 Infrastruktura Rozwoju Gospodarczego RPO WSL na lata 2007-2013, W dniu 29 maja 2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie, która uwzględniała całkowitą wartość inwestycji.

 

Całkowita wartość projektu: 1 580 979,63 zł

Wartość Kosztów kwalifikowanych: 1 572 979,64 zł

Wartość kosztów niekwalifikowanych: 7 999,99 zł

Procent dofinansowania – 85 %

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 337 032,69 zł

Termin rozpoczęcia inwestycji: 09.04.2012 r.

Termin zakończenia inwestycji: 28.02.2014 r.

Planowany termin rozliczenia inwestycji: 30.06.2014 r.

 

Przedmiot projektu:

Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w strefie aktywności gospodarczej. Zakres inwestycji obejmował skomunikowanie oraz uzbrojenie w sieci teletechniczne, elektryczne, sanitarne, deszczowe i wodociągowe.