Inwestycje zakończone
Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną
Połączenie DK-1 z północną częścią Miasta Częstochowy - węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY. BUDOWA PÓŁNOCNEGO KORYTARZA W CZĘSTOCHOWIE. ETAP II OD ULICY ŚW. BRATA ALBERTA DO ULICY MAKUSZYŃSKIEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WSL 2007 - 2013   Informacje ogólne: W dniu 10 lipca 2012 r. zawarto pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg i Transportu w Częstochowie a firmą DROG-BUD Sp. z o.o. umowę na wykonanie…
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY. POPRAWA STANU DRÓG KLUCZEM DO POPRAWY STANU GOSPODARKI SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGOW RAMACH RPO WSL 2007 - 2013 Informacje ogólne: Beneficjentami projektu są: Powiat Myszkowski (lider projektu), Powiat Częstochowski i Gmina Miasto Częstochowa. Projekt polega na przebudowie Dróg powiatowych na odcinku Choroń - Poraj do granicy powiatu myszkowskiego. Powiat Częstochowski będzie kontynuował…
Strona 4 z 6

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024