Inwestycje zakończone
Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY. POPRAWA DOSTĘPU DO JASNEJ GÓRY – PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO OTOCZENIA JASNEJ GÓRY W CZĘSTOCHOWIE – UL. KORDECKIEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WSL 2007 - 2013 Informacje ogólne: Dnia 6 sierpnia 2008 roku Miejski Zarząd Dróg zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Poprawa dostępu do…
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY. BUDOWA ULICY WRAZ Z KANAŁEM DESZCZOWYM W UL. DOBRZYŃSKIEJ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WSL 2007 - 2013   Informacje ogólne: Dnia 8 sierpnia 2008 roku Miejski Zarząd Dróg zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej”. Oferty…
„Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów strefy aktywności gospodarczej w Częstochowie” Projekt został częściowo sfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 29 czerwca 2005 roku Gmina Miasto Częstochowa podpisało Umowę na przebudowę ulicy Legionów na odcinku od ulicy Złotej do ulicy Hallera z Wykonawcą - Konsorcjum w składzie DROMET Sp. z o.o. i Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 24 czerwca 2005 r. Termin rozpoczęcia…
Strona 5 z 6

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024