Inwestycje zakończone
  REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY „ Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej” GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WSL 2007 - 2013   Informacje ogólne: Umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania została zawarta w dniu 15.10.2014 r. pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg i Transportu w Częstochowie a Wykonawcą…
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY. PRZEBUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH W ALEI WOLNOŚCI I UL. JANA III SOBIESKIEGO W CZĘSTOCHOWIE W CELU DOSTOSOWANIA DO RUCHU ROWEROWEGO  GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WSL 2007 - 2013   Źródła finansowania: Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul.…
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY Z ULICAMI: GOŚCINNA I LEŚNA NA SKRZYŻOWANIE MAŁE RONDO W CZĘSTOCHOWIE W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908  GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WSL 2007 - 2013   Źródło finansowania: Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy…
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY. ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ZWYKŁEGO ULIC: MŁODOŚCI - LUDOWA W CZĘSTOCHOWIE NA SKRZYŻOWANIE SKANALIZOWANE TYPU RONDO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODWODNIENIA, OŚWIETLENIA I KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WSL 2007 – 2013   Informacje ogólne: Umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania została zawarta w dniu…
Strona 2 z 6

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024