Inwestycje zakończone

Budowa ulicy Tatrzańskiej w Częstochowie

poniedziałek, 16 czerwiec 2014 15:55
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY. BUDOWA ULICY TATRZAŃSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE  GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WSL 2007 - 2013   Informacje ogólne: Umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania została zawarta w dniu 06 stycznia 2010 r. pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg i Transportu w Częstochowie a Wykonawcą ADAC-LEWAR s.c. Tomasz Księżarek…
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY. PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W CZĘSTOCHOWIE – UL. KUSIĘCKA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WSL 2007 – 2013 W RAMACH DZIAŁANIA 1.1.1 INFRASTRUKTURA ROZWOJU GOSPODARCZEGO   Informacje ogólne: W dniu 27 lipca 2013 r. zawarto pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg i Transportu w Częstochowie a firmą DROMET Sp. z o.o. umowę na wykonanie…
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY. PRZEBUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W ISTNIEJĄCYCH PASACH DROGOWYCH ULICY JAGIELLOŃSKIEJ I ALEI BOHATERÓW MONTE CASSINO W CZĘSTOCHOWIE  GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WSL 2007 - 2013   Informacje ogólne: Umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania została zawarta w dniu 03 października…
PRZEBUDOWA DK 91 W CZĘSTOCHOWIE - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK 91 z DK 1 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007 – 2013   Informacje ogólne: W dniu 24 lipca 2013 r. w Warszawie, w Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i…
Strona 3 z 6

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024