Linia ogrodzenia

W przypadku występowania z wnioskiem o uzgodnienie linii ogrodzenia należy:

 1. Złożyć pisemnie do Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie wniosek o wydanie uzgodnienie linii ogrodzenia nieruchomości, który powinien zawierać:
  • dane osobowe i adres korespondencyjny wnioskodawcy oraz numer telefonu
  • nazwę ulicy, nr działki, obręb
  • określenie czasu lokalizacji zjazdu w pasie drogowym
  • podpis wnioskodawcy
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  • 2 egzemplarze map sytuacyjno – wysokościowych (mapa zasadnicza z nakładką ewidencyjną) z zaznaczoną kolorem czerwonym linią ogrodzenia od strony drogi publicznej oraz informacją o odległości ogrodzenia od granicy pasa drogowego. Mapy należy zaparafować.
 3. Wniosek wraz z załącznikami złożyć można:
  • w Kancelarii MZDiT w Częstochowie
  • listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, ul. Legionów  52, 42-202 Częstochowa

Więcej informacji można uzyskać  pod numerem tel. 34 366 43 05 wew. 122 lub wew. 121

 

ZAŁĄCZNIKI:

docWNIOSEK

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024