Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w związku z przetargiem ograniczonym na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n. "Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK-1 w Częstochowie".
INFORMACJI z OTWARCIA OFERT dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie roboty budowlanej polegającej na: Budowie oświetlenia ulicy Mirowskiej w Częstochowie
Strona 10 z 122

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022