Zapytania ofertowe - informacje o wyborze wykonawcy

  ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 17-07-2020  
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 16-07-2020
Wykonanie usługi polegającej na: 1. Opracowanie numerycznych modelu opadowego dla zlewni ul. Traugutta w Częstochowie. 2. Opracowanie szczegółowych danych przestrzennych (na podstawie skaningu laserowego i metod równoważnych o podobnej dokładności i zakresie wyników) dotyczących powierzchni przepuszczalnych na terenie zlewni ul.  Traugutta w Częstochowie. ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTEPOWANIA 14-07-2020  
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 10-07-2020

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2023