Wydrukuj tę stronę
wtorek, 20 październik 2020 13:53

Wyłania się obraz nowej ul. św. Brata Alberta na częstochowskiej Północy

Informujemy, że w decydującą fazę wkracza budowa odwodnienia części dzielnicy Północ z zabudową jednorodzinną wraz z przebudową ul. Św. Brata Alberta i przyległych: Hiacyntowej i Lawendowej. W ostatnim czasie wykonano szereg kluczowych dla końcowego efektu prac m.in. zostały położone pierwsze warstwy nawierzchni jezdni, układane są chodniki, wymieniane oświetlenie uliczne. Wykonawca chce skończyć roboty możliwie najwcześniej, ale termin umowny zakończenia inwestycji to wiosna przyszłego roku i najpóźniej wówczas należy się spodziewać oddania do użytku nowej ul. św. Brata Alberta. Całość realizowana jest w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie za kwotę 12,5 mln zł wraz z dofinansowaniem zewnętrznym z UE (uzyskanym za pośrednictwem NFOŚiGW). Pamiętajmy, że do momentu odbioru technicznego inwestycji poruszanie się w obrębie prac i po placu budowy może odbywać się jedynie z zachowaniem szczególnej ostrożności za zgodą kierownika budowy.