Inwestycje w trakcie realizacji
piątek, 30 grudzień 2016 09:50

Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie

logotypy

Beneficjent projektu: Gmina Miasto Częstochowa

Informacje ogólne:

W dniu 6 grudnia 2016 r. w Warszawie, w Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: IV Infrastruktura drogowa dla miast Działanie: 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu.

Przedmiot projektu:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa 5,47 km odcinka DK-1 z dostosowaniem do nośności 115 kn/oś wraz z przebudową głównych skrzyżowań (w tym budową 2 nowych obiektów), przebudową kładek dla pieszych, budową brakującej i przebudową istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej w niezbędnym zakresie. Ponadto projekt obejmie: budowę ścieżek rowerowych, chodników, elementów ITS, BRD. Wśród głównych robót budowlanych wyróżniono następujące grupy:
1. Część drogowa (w tym m.in. organizacja ruchu, budowa ekranów akustycznych), zieleń.
2. Odwodnienie, Oświetlenie, Kanał technologiczny.
3. Zabezpieczenie (gazociągu, wodociągu, sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, ciepłowniczej).
4. Obiekty mostowe:
- skrzyżowanie DK-1 z ul. Legionów –budowa dwupoziomowego skrzyżowania,
- skrzyżowanie DK-1 z ul. Krakowską/Rejtana- budowa dwupoziomowego skrzyżowania,
- skrzyżowanie DK -1/Al. Pokoju/ul. Jagiellońska – budowa nowej estakady w miejsce istniejącej.

Cel projektu to usunięcie niedoborów w przepustowości na DK-1, zwiększenie dostępności terenów położonych w obszarze miejskim (dostępności miasta), zmniejszenie uciążliwości związanych z nadmiernym ruchem drogowym, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Na całość kosztów związanych z realizacją projektu składają się poza pracami projektowymi i budowlanymi, nadzór inwestorski (Inżynier Kontraktu), promocja projektu, wykupy gruntów.
Zgodnie z umową o dofinansowanie planowany całkowity koszt inwestycji to 193 864 758,59 zł, uzyskane dofinansowanie to 164 141 442,14 zł.

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022