Reklama w pasie drogowym

W przypadku występowania z wnioskiem o umieszczenie reklamy w pasie drogowym należy:

 1. Złożyć pisemnie do Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie wniosek o umieszczenie reklamy, który powinien zawierać:
  • dane osobowe lub dane firmy wraz z danymi kontaktowymi
  • rodzaj reklamy oraz jej powierzchnię
  • termin umieszczenia reklamy
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  • mapę sytuacyjno-wysokościową z zaznaczoną lokalizacją reklamy
  • projekt graficzny reklamy (dopuszczalne zdjęcie)
  • w przypadku reklamy niezwiązanej z gruntem (np.: koziołka reklamowego) należy przedłożyć zgodę właściciela (administratora) posesji, przy której będzie umieszczone urządzenie.
  • w przypadku reklamy stale związanej z gruntem, bądź innej określonej przez prawo budowlane jako „budowla” należy dołączyć wszelkie zezwolenia wymagane przez prawo budowlane oraz pozytywną opinię Pełnomocnik Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Estetyki Miasta.
 3. Opłaty są zależne od kategorii drogi, przy której umieszczona jest reklama i wynoszą:
  • 1,80 zł - dla drogi krajowej
  • 1,50 zł - dla drogi wojewódzkiej
  • 1,00 zł - dla drogi powiatowej
  • 0,60 zł - dla drogi gminnej.
   za 1m² powierzchni reklamowej dziennie 

  W przypadku reklam podświetlanych stawki zwiększone są o 100%.

 4. Opłaty:
  • wniosek nie podlega opłacie skarbowej
 5. Ww. dokumenty są wymagane również w przypadku przedłużenia terminu ekspozycji reklamy.
 6. Wniosek wraz z załącznikami złożyć można:
  • w Kancelarii MZDiT w Częstochowie
  • listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa

Więcej informacji można uzyskać  pod numerem tel. 34 366 43 05 wew. 130

 

ZAŁĄCZNIKI:

docWNIOSEK

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024