Ogłoszenia
Monika Piątek

Monika Piątek

Podczas oficjalnego spotkania w terenie została podpisana umowa na przebudowę ul. Korfantego w Częstochowie. W obecności m.in. dziennikarzy i Prezydenta Częstochowy stosowne dokumenty parafowali: Piotr Kurkowski, dyrektor częstochowskiego MZDiT wraz ze swoją zastępczynią, Emilią Trzepizur oraz przedstawiciele konsorcjum firm, które zostało wyłonione do wykonania zadania: prezes firmy Bitum, Tomasz Mizgalski i szef Ols Sp. z o.o. - Adam Benski. Ulica komunikująca wiele terenów inwestycyjnych zostanie przebudowana od ronda Szwejkowskiego do Skweru Lotników. Na odcinku 2,5 km powstanie zupełnie nowa infrastruktura drogowa. – To kolejna inwestycja w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”, która jednocześnie będzie oddziaływać na aspekty ekonomiczne i przyczyni się do rozwoju gospodarczego naszego miasta – nie ukrywał zadowolenia Prezydent Miasta, Krzysztof Matyjaszczyk. Zdanie to podzielił dyrektor MZDiT, Piotr Kurkowski, który zwrócił uwagę na znaczenie realizacji tego zadania. – Dzięki inwestycji tereny inwestycyjne będą mogły rozwijać się jeszcze dynamiczniej, a infrastruktura drogowa będzie w pełni przystosowana do transportu ciężarowego, ale to także ukłon w stronę rowerzystów – podkreślił Piotr Kurkowski. – Miłośnicy rowerów, ale także innych aktywności zyskają wzdłuż drogi wydzielony, bezpieczny ciąg, który prowadzić będzie na tereny Jury w kierunku granicy naszego miasta z Gminą Olsztyn. Bardzo się cieszę, że uwagi środowiska rowerowego zostały uwzględnione w projekcie – wyjaśnił obecny na miejscu, społeczny konsultant ds. polityki rowerowej miasta, Łukasz Kot.

Przebudowa ul. Korfantego będzie kosztować 22,5 mln zł. Środki pochodzą z budżetu miasta, a prace, które rozpoczną się za kilka tygodni potrwają do końca września 2019 roku. – Dla nas priorytetem będzie oprócz dobrego wykonania robót, zapewnienie w trakcie prac każdej z firm, która tutaj funkcjonuje, odpowiedniej komunikacji – oznajmił prezes firmy Bitum, lidera konsorcjum, Tomasz Mizgalski.

  • Zakres prac: wykonanie jezdni ul. Korfantego o szerokości 7 metrów, przebudowę istniejących skrzyżowań (korekta łuków i wymiana nawierzchni na wlocie), wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po prawej stronie na całym odcinku oraz po lewej stronie do zjazdu na teren huty przed skwerem Lotników,  wykonanie odcinków ciągu pieszego w obrębie skrzyżowań i przy przystankach autobusowych, budowę miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych, przebudowę skweru Lotników w celu wydzielenia pętli dla zawracania autobusów, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz budowę nowego oświetlenia.

 

 

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022