Ogłoszenia
Monika Piątek

Monika Piątek

Drogowe inwestycje miasta sukcesywnie docierają do wszystkich dzielnic. Na Wrzosowiaku zakończyła się właśnie budowa ul. Kamińskiego – a przy okazji odcinka sąsiedniej ul. Zagórskiego. Remont trwa na kilku ulicach na Tysiącleciu oraz na odcinku ul. Iwaszkiewicza na Północy.  Wymienione drogowe inwestycje dzielnicowe realizowane są w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”.

 Prace na ul. Kamińskiego zaczęły się w zeszłym roku. Z nowej drogi skorzystają przede wszystkim mieszkańcy okolicznych posesji, choć chodziło także o lepszą dostępność obszarów przyległych do projektowanych ciągów komunikacyjnych.

 Inwestycja objęła odcinek o długości około pół kilometra. W ramach zadania – oprócz drogi – powstał chodnik po obu jej stronach. Przebudowano skrzyżowania, zjazdy publiczne i indywidualne. Jest też nowa kanalizacja deszczowa i techniczna oraz wodociąg z przyłączami. Nie zapomniano o zieleni – założono nowy trawnik, który w ramach umowy przez rok będzie miał zapewnioną pielęgnację. Przy okazji udało się przebudować także fragment sąsiedniej ul. Zagórskiego.

 Inwestycja na ul. Kamińskiego zamknęła się kwotą ponad  3 mln 272 tys. zł. Robotami zajęło się wyłonione w przetargu przedsiębiorstwo P.H.U. ,,Domax” z Boronowa.

 Z efektami prac zapoznał się w piątek prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk wraz z przedstawicielami Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu, Rady Miasta i Rady Dzielnicy.

 Miasto finansuje też drogi lokalne w innych dzielnicach. Trwa pierwszy etap przebudowy ul. Bardowskiego (505 tys. zł) – dotyczy chodników i miejsc parkingowych. Na koniec maja zaplanowany jest finał budowy fragmentu ul. Okólnej (ok. 1,6 mln zł) - przejazd dla mieszkańców został już otwarty. Na Tysiącleciu trwają też prace związane z przebudową ul. Broniewskiego (koszt 850 tys. zł). Przekazano również plac budowy firmie, która zaczęła przebudowę fragmentu ul. Iwaszkiewicza na Północy (ok. 130 tys. zł).

 Poniżej galeria zdjęć z oddanych do użytku ulic: Kamińskiego i Zagórskiego na częstochowskim Wrzosowiaku oraz foto finalizowanych prac budowlanych przy przebudowie ul. Okólnej na Tysiącleciu w Częstochowie.

W obecności prezydenta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka, dyrektora MZDiT, Piotra Kurkowskiego, przedstawicieli wykonawcy i dziennikarzy podpisana została umowa na budowę II i III etapu budowy drogi na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na częstochowskich Skorkach tuż przy budowanej obwodnicy autostradowej A1. – To kolejna inwestycja realizowana w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie, która jednocześnie wpływa na poprawę dostępności terenów inwestycyjnych w Częstochowie, a co za tym idzie wzrost inwestycji prywatnego kapitału, które dają kolejne miejsca pracy mieszkańcom miasta i regionu – podkreślił, Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy.

 Inwestycja polegać będzie m.in. na:

 • budowie drogi dojazdowej oraz chodnika - 300 metrów (przedłużenie istniejącej ulicy Ekonomicznej).
 • wykonaniu kanalizacji deszczowej
 • kanalizacji sanitarnej
 • wykonaniu oświetlenia drogowego
 • budowie kanalizacji teletechnicznej

 Koszt zgodny z umową: 8.760.060,00 PLN brutto

Termin zakończenia prac:  koniec października 2018 roku.

Jednocześnie podpisano także umowę na rozszerzenie zakresu prac przy odwodnieniu dzielnicy Grabówka. – Udało się wygospodarować oszczędności i uzyskać zgody na przeznaczenie ich na ten cel. Budowę realizuje ten sam wykonawca, który zwyciężył w przetargu na realizację zadania na Skorkach, stąd dzisiaj jednoczesne parafowanie dwóch dokumentów i nasza obecność tutaj– wyjaśnił Piotr Kurkowski, dyrektor MZDiT w Częstochowie.

 Rozszerzenie zakresu prac na Grabówce polegać będzie na budowie kanału deszczowego na odcinku ulicy Św. Pawła, ul. Odrodzenia, ul. Pawiej i ul. Irysowej wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego.

Koszt to 3,25 mln zł, a prace mają zakończyć się późną jesienią tego roku.

 Przypomnijmy, że Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie od kilku lat stale i konsekwentnie buduje infrastrukturę drogową, która ma wpływ na obsługę terenów inwestycyjnych. Ten trend zostanie zachowany.

 Najważniejsze inwestycje drogowe zrealizowane przez MZDiT na terenach specjalnych stref ekonomicznych i terenach inwestycyjnych w Częstochowie oraz w ich obrębie w ostatnich latach to:

 • Budowa drogi na terenie podstrefy Częstochowa – specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej – koszt ok. 6 mln zł – oddanie z końcem 2015 roku
 • Budowa drogi w KSSE od sięgacza ul. Legionów do ul. Kusięckiej – koszt ok. 5 mln zł – 2017 rok
 • Przebudowa obiektu mostowego w ul. Legionów – koszt ok. 6 mln zł - 2017/2018
 • Budowa kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia terenów inwestycyjnych w obrębie ul. Ekonomicznej (blisko 1 km sieci) + kanał technologiczny + zbiornik retencyjny + separator substancji ropopochodnych – koszt ok. 1,3 mln zł – 2016 rok.
 • Budowę skrzyżowania ulicy Odlewników z ulicą Złotą wraz z przebudową ul. Odlewników – koszt ponad 4,2 mln zł

 Najważniejsze zadania planowane do realizacji oprócz budowy, której podpisanie umowy na wykonanie było przedmiotem spotkania:

 • Przebudowa ul. Korfantego z dojazdem do terenów inwestycyjnych (w pobliżu inwestycja Guardiana) – szacowane koszty ok. 18 mln zł
 • Budowa drogi na terenie KSSE Skorki (w pobliżu inwestycja ZF) – szacowane koszty niespełna 1 mln zł.

 

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022