Ogłoszenia
Monika Piątek

Monika Piątek

Szanowni Państwo,

W związku z elektronizacją zamówień publicznych na podstawie art. 15 w związku
z art. 10a Ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z 22 czerw­ca 2016 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1020) oraz § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320) Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, iż w postępowaniach, w których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp wszczętych po dniu 18 kwietnia 2018 r. Wykonawcy obligatoryjnie są zobowiązani pod rygorem nieważności do składania oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w formie elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem.Środkiem komunikacji elektronicznej,służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna, adres email Zamawiającego:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem złożenia oświadczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. poz. 1204). Szczegółowa instrukcja składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/36195/Elektroniczny-JEDZ-krotka-instrukcja.pdf

1)Azyl dla pieszych na ul. Wręczyckiej w rejonie ul. Kaszubskiej - BO
2)Montaż znaku "STOP" na wysięgniku na skrzyżowaniu Wielkoborska - Dobrzyńska- BO
3)Kierunek Korytarz Północny - BO,
4)Zakup i montaż progu spowalniającego przy ul. Bialskiej na odcinku pomiędzy numerem 41 a 55 - BO,
5) Poprawa bezpieczeństwa dzieci na ul. Północnej w Kiedrzynie

ZAŁĄCZNIKI:

pdfINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 12-04-2018r.

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022