Ogłoszenia
Dominik Dziąbor

Dominik Dziąbor

Przedstawiciele władz miasta i szwedzkiego koncernu IKEA podpisali porozumienie, w efekcie którego firma będzie partycypować w kosztach inwestycji związanych z kontynuacją budowy tzw. Korytarza Północnego od węzła przy ul. Makuszyńskiego w kierunku wschodnim. Przewidziana rozbudowa układu drogowego pozwoli także na bezpieczną obsługę przylegających do DK-1 terenów we własności IKEA.

Realizacja planowanych zadań drogowych ułatwi jednocześnie lepsze skomunikowanie ulic Makuszyńskiego i Połanieckiej z DK-1. Trwa projektowanie ostatecznych rozwiązań budowlanych. Deklarowana przez szwedzki koncern kwota udziału w wymienionych działaniach wynosi ponad 13 mln zł. Pozostałą część kilkudziesięciomilionowego zadania pokryje miasto. W perspektywie kolejnych lat służby miejskie nie wykluczają podjęcia przygotowań do opracowania i realizacji kolejnych zadań drogowych będących naturalną kontynuacją I etapu przygotowywanego razem z firmą IKEA przedsięwzięcia, o którym powyżej.

 

czwartek, 10 wrzesień 2020 12:51

Przebudowa ulicy Zdrojowej

Strona 2 z 5

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022