Archiwum - zapytania ofertowe
środa, 21 luty 2018 08:36

Przejście dla pieszych przez ul. Św. Rocha przy skrzyżowaniu z ul. Krzemienną - BO

Termin składania : 12.03.2018r. do godz. 10:00

Termin realizacji zadania : 31.05.2018r.

Zakres robót obejmuje:

· Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 50 cm.

· Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 30 cm

· Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm.

· Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej.

· Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm.

· Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

· Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową.

· Ustawienie znaków drogowych – 2 szt.

· Ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarze ok. 05,x1,0 m.

· Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie – oznakowanie gładkie

ZAŁĄCZNIKI:

zipZAPROSZENIE + ZAŁĄCZNIKI 21-02-2018r.

pdfInformacja_z_otwarcia_ofert_12-03-2018.pdf

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022