Archiwum - zapytania ofertowe
wtorek, 07 lipiec 2020 12:23

Wykonanie usługi polegającej na: 1. Opracowanie numerycznych modelu opadowego dla zlewni ul. Traugutta w Częstochowie. 2. Opracowanie szczegółowych danych przestrzennychdotyczących powierzchni przepuszczalnych na terenie zlewni ul. Traugutta.

Wykonanie usługi polegającej na:

1. Opracowanie numerycznych modelu opadowego dla zlewni ul. Traugutta w Częstochowie.
2. Opracowanie szczegółowych danych przestrzennych (na podstawie skaningu laserowego i metod równoważnych o podobnej dokładności i zakresie wyników) dotyczących powierzchni przepuszczalnych na terenie zlewni ul.  Traugutta w Częstochowie.

ZAŁĄCZNIKI:

zipZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT + ZAŁĄCZNIKI 07-07-2020

 pdfODPOWIEDŹ DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NA ZAPYTANIE DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 09-07-2020

pdfInformacja z otwarcia ofert 10-07-2020

pdf Ogłoszenie wyników postępowania 14-07-2020

 

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022