Archiwum - zapytania ofertowe

Wykonanie usługi polegającej na inwentaryzacji oraz opracowaniu operatów szacunkowych majątku  Tauron Dystrybucja Serwis S.A.  przewidzianego do likwidacji w związku z realizacją zadania pn: Budowa drogi gminnej od ul. Warszawskiej  do ul. Jaskrowskiej wraz z rozbudową odcinka ulicy Jaskrowskiej w Częstochowie - etap 1 od projektowanego ronda do ul. Jaskrowskiej wraz z rondem i odcinkiem  ul. Jaskrowskiej; - etap 2 od ul. Warszawskiej do projektowanego ronda ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT + ZAŁĄCZNIKI 25-08-2020 Informacja z otwarcia ofert 28-08-2020 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 02-09-2020    
ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT + ZAŁĄCZNIKI 14-08-2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 20-08-2020
ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT + ZAŁĄCZNIKI 14-08-2020 Informacja z otwarcia ofert 20-08-2020 Ogłoszenie wyników postępowania 26-08-2020
ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE_DRUK_OFERTA_WZOR_UMOWY.zip Informacja z otwarcia ofert 13-08-2020 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 26-08-20

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022