Archiwum - zapytania ofertowe

ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT + ZAŁĄCZNIKI 07-07-2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 14-07-2020 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 21-07-2020
Wykonanie usługi polegającej na: 1. Opracowanie numerycznych modelu opadowego dla zlewni ul. Traugutta w Częstochowie. 2. Opracowanie szczegółowych danych przestrzennych (na podstawie skaningu laserowego i metod równoważnych o podobnej dokładności i zakresie wyników) dotyczących powierzchni przepuszczalnych na terenie zlewni ul.  Traugutta w Częstochowie. ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT + ZAŁĄCZNIKI 07-07-2020  ODPOWIEDŹ DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NA ZAPYTANIE DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 09-07-2020 Informacja z otwarcia ofert 10-07-2020 Ogłoszenie wyników postępowania 14-07-2020  
ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT + ZAŁĄCZNIKI 29-06-2020 Edytowalne wersje formularzy Odpowiedzi na zapytania 30-06-2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 07-07-2020 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 10-07-2020  
Wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania "Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie" dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 38 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161). ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT + ZAŁĄCZNIKI 25-06-2020 Odpowiedź na zapytanie - do wszystkich zainteresowanych 29-06-2020 Informacja z otwarcia ofert 02-07-2020 Ogłoszenie wyników postępowania 02-07-2020 Unieważnienie wyników postępowania 13-07-2020
Strona 10 z 100

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022