Archiwum - zapytania ofertowe

Nr 1 Remont przejścia dla pieszych na ul. gen. Stanisława Sosabowskiego- BO Nr 2 Remont  krawężników na skrzyżowaniu gen. Augusta Fieldorfa- Nila z ul. gen. Stanisława Sosabowskiego i rtm. Witolda Pileckiego - BO . Nr 3  Przebudowa chodnika -bezpieczne dojście z przystanku przy Al. Wyzwolenia do ul. Herberta- BO ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 30-04-2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 07-05-2020 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 08-05-2020  
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 23-04-2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 18-05-2020
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1) Budowa oświetlenia ulicy gen. Stanisława Maczka w Częstochowie; 2) Budowa oświetlenia ulicy Skierniewickiej w Częstochowie; 3) Doświetlenie przejść dla pieszych przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz ulicy Dekabrystów w Częstochowie. ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT + WZÓR UMOWY 17-04-2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 24-04-2020 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 06-05-2020 PONOWNE OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 13-05-2020
ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT + WZÓR UMOWY 10-04-2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 16-04-2020 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 17-04-2020

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022