Informacje z otwarcia ofert
poniedziałek, 03 sierpień 2020 15:19

Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie roboty budowlanej polegającej na: Budowie oświetlenia ulicy Mirowskiej w Częstochowie

INFORMACJI z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie roboty budowlanej polegającej na:

Budowie oświetlenia ulicy Mirowskiej w Częstochowie

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022