Zapytania ofertowe - informacje o wyborze wykonawcy
czwartek, 19 marzec 2020 15:04

Wykonanie usługi polegającej na inwentaryzacji oraz opracowaniu operatów szacunkowych majątku TAURON Dystrybucja Serwis S.A., przewidzianego do likwidacji w związku z realizacją zadania pn: "Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2023