Zapytania ofertowe - informacje o wyborze wykonawcy
środa, 02 wrzesień 2020 09:03

Wykonanie usługi polegającej na inwentaryzacji oraz opracowaniu operatów szacunkowych majątku Tauron Dystrybucja Serwis S.A. przewidzianego do likwidacji w związku z realizacją zadania pn: Budowa drogi gminnej od ul. Warszawskiej do ul. Jaskrowskiej

Wykonanie usługi polegającej na inwentaryzacji oraz opracowaniu operatów szacunkowych majątku  Tauron Dystrybucja Serwis S.A.  przewidzianego do likwidacji w związku z realizacją zadania pn: Budowa drogi gminnej od ul. Warszawskiej  do ul. Jaskrowskiej wraz z rozbudową odcinka ulicy Jaskrowskiej w Częstochowie - etap 1 od projektowanego ronda do ul. Jaskrowskiej wraz z rondem i odcinkiem  ul. Jaskrowskiej; - etap 2 od ul. Warszawskiej do projektowanego ronda

ZAŁĄCZNIKI:

pdfOGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 02-09-2020

 

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022