Zapytania ofertowe - informacje z otwarcia ofert

Wykonanie usługi polegającej na inwentaryzacji oraz opracowaniu operatów szacunkowych majątku  Tauron Dystrybucja Serwis S.A.  przewidzianego do likwidacji w związku z realizacją zadania pn: Budowa drogi gminnej od ul. Warszawskiej  do ul. Jaskrowskiej wraz z rozbudową odcinka ulicy Jaskrowskiej w Częstochowie - etap 1 od projektowanego ronda do ul. Jaskrowskiej wraz z rondem i odcinkiem  ul. Jaskrowskiej; - etap 2 od ul. Warszawskiej do projektowanego ronda ZAŁĄCZNIKI: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 28-08-2020  
ZAŁĄCZNIKI: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 20-08-2020
ZAŁĄCZNIKI: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 13-08-2020

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022