Zapytania ofertowe - informacje z otwarcia ofert

  ZAŁĄCZNIKI: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 14-07-2020  
Wykonanie usługi polegającej na: 1. Opracowanie numerycznych modelu opadowego dla zlewni ul. Traugutta w Częstochowie. 2. Opracowanie szczegółowych danych przestrzennych (na podstawie skaningu laserowego i metod równoważnych o podobnej dokładności i zakresie wyników) dotyczących powierzchni przepuszczalnych na terenie zlewni ul.  Traugutta w Częstochowie.   ZAŁĄCZNIKI: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 10-07-2020  
ZAŁĄCZNIKI:   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 07-07-2020    
Wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania "Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie" dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 38 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161). ZAŁĄCZNIKI: Informacja z otwarcia ofert 02-07-2020  

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022