Strefa Płatnego Parkowania

Strefa obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 w każdym miejscu objętym jej zasięgiem (mapa strefy parkowania i parkomatów).

W pięciu parkomatach możesz kupić bilet na następny dzień!

Uchwała Rady Miasta Częstochowy numer 327.XXV.2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

 1. Stawki opłat za parkowanie pojazdów w SPP wynoszą od dnia 24-03-2020 roku.
  • 1,50 zł - do pół godziny,
  • 3,00 zł - do jednej godziny,
  • 6,60 zł - do dwóch godzin,
  • 10,80 zł - do trzech godzin,
  • 3,00 zł - za czwartą godzinę i następne.
 2. Abonament postojowy (obowiązujący od chwili zakupu) przypisany do pojazdu (z wyszczególnionym numerem rejestracyjnym) uprawniający do postoju pojazdu w całym obszarze SPP.
  • 21 zł - jednodniowy, uprawniający do parkowania w okresie jednego dnia,
  • 50 zł - tygodniowy, uprawniający do parkowania w ciągu jednego tygodnia,
  • 150 zł - miesięczny, uprawniający do parkowania w ciągu miesiąca,
  • 400 zł - miesięczny na zastrzeżone miejsce postojowe, uprawniający do parkowania w ciągu miesiąca na miejscu zastrzeżonym (kopercie)

  • Sprzedaż abonamentów następuje wyłącznie po dokonaniu zapłaty:
   - w formie gotówkowej i bezgotówkowej (karta płatnicza oraz inne możliwości transakcji zbliżeniowych): w kasie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie (pokój nr 4)
   - w formie bezgotówkowej (przelewem na rachunek bankowy):
     Bank Handlowy w Warszawie S.A.
     72 1030 1104 0000 0000 9323 5001
 3. Abonament postojowy mieszkańca SPP (kwartalny), przypisany do pojazdu (z wyszczególnionym numerem rejestracyjnym) (kwartalny) - 60 zł.
  Warunki nabycia abonamentu zawarte są w załączniku nr 3 do uchwały nr 327.XXV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 lutego 2020 r.

 4. Abonament postojowy osoby niepełnosprawnej (kwartalny), przypisany do pojazdu (z wyszczególnionym numerem rejestracyjnym) uprawniający do postoju pojazdu dla osoby niepełnosprawnej lub osoby przewożącej osobę niepełnosprawną - 60 zł.
  Warunki nabycia abonamentu zawarte są w załączniku nr 3 do uchwały nr 327.XXV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 lutego 2020 r.

 5. Opłaty dodatkowe za nieopłacone parkowanie: W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia wezwania bądź w następnym dniu roboczym po jego wystawieniu stosuje się 50 % zniżkę. Opłata wynosi 75,00 zł.

  Opłatę dodatkową należy uiścić na konto:
  Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr rachunku:
  02 1030 1104 0000 0000 9323 5000

  • w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania:
   - w dowolnym banku, przelewem,
   - bez dodatkowych opłat: w dowolnej placówce pocztowej, kasie MZDiT w Częstochowie przy ul. Legionów 52 (czynne: Pon.-Pt. 8:00-14:00, Wt. 8:00-16:00) oraz oddziale Banku Handlowego w Warszawie S.A. mieszczącego się w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 (czynne Pon.-Pt. 7:30-15:30)

   Dokonując wpłaty w treści przelewu należy wpisać numer wezwania oraz numer rejestracyjny pojazdu,  którego dotyczy wezwanie.

   Powyższy rachunek dotyczy także upomnień za nieopłacone parkowanie.
 6. Opłaty za parkowanie są pobierane w następujący sposób:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (opubl. Dz.U. 2018 poz.317 z dn. 07.02.2018 r.) wprowadzającej m.in. zmiany w ustawie o drogach publicznych informujemy, że pojazdy elektryczne zwolnione są z opłat za postój w strefach płatnego parkowania.

Za pojazd elektryczny, uważany jest „pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania”.

W celu ułatwienia identyfikacji takich pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w Częstochowie, zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby – właścicieli i użytkowników pojazdów elektrycznych do kontaktu z naszym biurem.

 Więcej informacji pod numerem 34 366 43 37 wew.  114 lub wew. 115 lub wew. 116 lub wew. 118

 

WNIOSKI O WYDANIE ABONAMENTU

docxInformacja dotycząca doręczenia abonamentów postojowych

pdfKLAUZULA RODO

pdfWniosek o wydanie abonamentu dla JEDNODNIOWEGO, TYGODNIOWEGO, MIESIECZNEGO SPP

pdfWniosek o wydanie abonamentu dla MIESZKAŃCA SPP

pdfWniosek o wydanie abonamentu dla OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SPP

 

doc Wniosek reklamacyjny 

pdfWniosek reklamacyjny 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

pdfUCHWAŁA NR 327.XXV.2020 2020 Rady Miasta z dnia 27 lutego 2020

pdfUCHWAŁA Nr 108-IX-2011.pdf

pdfUCHWAŁA Nr 285-XVIII-2012 w sprawie zmiany Uchwały 108-IX-2011.pdf

pdfUCHWAŁA Nr 672-XXXVII-2013 w sprawie zmiany Uchwały 108-IX-2011.pdf

pdfMAPA OBSZARU Z PODZIAŁEM NA REJONY

pdfINFORMACJA NA TEMAT SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW ZA POSTÓJ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA TERENIE PŁATNEJ STREFY PARKOWANIA W CZĘSTOCHOWIE

pdfINFORMACJA NA TEMAT SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW ORAZ IDENTYFIKATORÓW POSTOJOWYCH MIESZKAŃCA ZA POSTÓJ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W NA TERENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W CZĘSTOCHOWIE

pdfWYKAZ LOKALIZACJI PARKOMATÓW - ADRESY

jpgMAPA BEZPŁATNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PŁATNEJ STREFIE PARKOWANIA

docxLOKALIZACJE KOPERT DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

pdfDOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA KOPERT DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

pdfUCHWAŁA NR 159.XV.2015 - WYKREŚLENIE Z SPP ULIC KRAKOWSKA I OGRODOWA

pdfUCHWAŁA NR 328.XXVI.2016 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 czerwca 2016r.

pdfKatalog nieuznawanych reklamacji

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024