Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 19 listopad 2018 13:10

Budowa węzłów przesiadkowych

W związku z realizacją zadania „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy” od dnia 22.11.2018 r. godz. 7.00 wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu na ulicy Pułaskiego w Częstochowie w rejonie dworca kolejowego Częstochowa-Stradom, polegająca na zamknięciu po jednym pasie ruchu (przyległym do pasa dzielącego) na każdej z jezdni. Połączenie parkingu przy budynku dworca
z ulicą Pułaskiego będzie możliwe tylko na prawe skręty.