Utrudnienia w ruchu
wtorek, 19 luty 2019 09:47

Przebudowa pętli autobusowej przy ulicy Brzezińskiej w Częstochowie

Informujemy, iż na dzień 25.02.2019r. planowane jest przystąpienie do rozpoczęcia robót na zadaniu „Przebudowa pętli autobusowej przy ulicy Brzezińskiej w Częstochowie”.  

Zakres robót obejmuje:

-  poszerzenie istniejącej jezdni w kierunku południowym i zachodnim oraz remont istniejącej części jezdni poprzez wymianę warstwy wiążącej i   

   ścieralnej.

-  budowę chodnika po stronie południowo-zachodniej o szerokości 2,05m dowiązany do istniejącego chodnika w ciągu ul. Bohaterów Katynia i ul.   Brzezińskiej.

-  przesadzenie 2 szt. drzew oraz krzewów,

-  rozebranie starej wiaty przystankowej oraz ustawienie nowej,

-  wykonanie nowego wpustu ulicznego z osadnikiem oraz włączenie go do istniejącego kanału deszczowego.

-  regulację istniejących studni,

W związku z realizacją ww. zadania wystąpią utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów na czas prowadzenia robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, która zakłada wyłączenie odcinka jezdni ul. Brzezińskiej z ruchu, zawężenie jezdni ul. Bohaterów Katynia ( z utrzymaniem ruchu dwukierunkowego na szerokości jezdni min 5,5m), zawężenie chodnika.

 

 

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022