Zapytania ofertowe - informacje o wyborze wykonawcy

ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 08-06-2020
„Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla zadania „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie” dla rozwiązań przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz na przedstawienie wyników w postaci raportu” ZAŁĄCZNIKI: OGLOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 19-05-2020  

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022