Aktualności

Elektroniczna skrzynka podawcza MZDiT

Elektroniczna skrzynka podawcza

um-czestochowa

Urząd Miasta Częstochowy

bip

Biuletyn informacji publicznej

mpk

Rozkłady jazdy

Unia

Unia Europejska

Fundusze3

Fundusze Europejskie

poniedziałek, 12 październik 2020 14:01

Rozwój zieleni miejskiej jednym z priorytetów inwestycji komunikacyjnych

Na terenie Częstochowy trwają strategiczne inwestycje drogowe, a kolejne – jak przebudowa DK-1 - wkrótce się rozpoczną. Dla miasta jednym z priorytetów jest to, aby jak najmniej ingerowały w obecną zieleń. Zmiany w zieleni są możliwe tylko wtedy, gdy kolizja z inwestycją poprawiającą bezpieczeństwo, standard i komfort korzystania z infrastruktury drogowej, jest nieunikniona. Wówczas inwestycjom jednocześnie towarzyszą nasadzenia nowych drzew, których każdorazowo jest dużo więcej niż usuwanej zieleni. 

Zgodnie z poleceniem prezydenta Częstochowy każda inwestycja ma być realizowana przy jak najmniejszej ingerencji w strukturę zieleni miejskiej. Jeżeli - z uwagi na rozwój infrastruktury jest ona konieczna – reorganizacja ma być zaplanowana optymalnie dla zasobu miejskich terenów zielonych. Działania obejmujące przesadzenie bądź usunięcie drzew i rekompensujące je nasadzenia są dopuszczalne tylko wtedy, gdy zieleń rosnąca w miejscach często niezmieniających się od lat, uniemożliwia prace mające na celu poprawę stanu infrastruktury, bezpieczeństwa i komfortu poruszania się po mieście, a co za tym idzie życia w mieście.

Dzięki wielomiesięcznym konsultacjom z projektantami i wykonawcami – służącym wypracowaniu optymalnych dla drzewostanu rozwiązań – z inicjatywy Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz miejskich jednostek zajmujących się ochroną środowiska, w ramach inwestycji wprowadzone zostały liczne korekty minimalizujące ingerencję w strukturę zieleni. Trzeba pamiętać, że każdorazowo muszą być brane pod uwagę jednocześnie kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ekologii przy zachowaniu funkcjonalności rozwiązań.  Niemniej działania te przyniosły pozytywne dla przyrody skutki.

  • Przebudowa DK-1

Wkrótce w terenie rozpoczną się pracę związane z przebudową DK-1 – alei Wojska Polskiego. Prace obejmą częstochowską część DK-1 na odcinku od węzła z aleją Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Rakowską (5,5 km), a także przebudowę głównych skrzyżowań. Na przecięciu DK-1 z ulicami Krakowską - Rejtana oraz z ul. Legionów powstaną bezkolizyjne dwupoziomowe skrzyżowania. Całkowicie przebudowana zostanie także estakada na Rakowie. Wzdłuż DK-1 powstaną ścieżki rowerowe, wybudowane lub przebudowane zostaną także kładki dla pieszych i chodniki. Jest to największa od dekad inwestycja drogowa realizowana w mieście.

Ostateczny projekt zieleni związany z przebudową DK-1 jest finalizowany, a wszystkie konieczne usunięcia poprzedzi proces wydania – przez organy zewnętrzne - stosownych decyzji administracyjnych. Absolutnie niezbędne wycinki będą też zrekompensowane nasadzeniami zastępczymi. Przygotowanie terenu pod właściwe prace poprzedzi rozpoczynające się właśnie oczyszczenie terenu inwestycji z nieuregulowanych zarośli, krzewów oraz samosiejek nieobjętych przewidzianą prawem procedurą wydawania decyzji administracyjnych.  Aby uniknąć ingerencji w drzewostan placu Katyńskiego, zmieniono także pierwotny przebieg prac na odcinku od alei Jana Pawła II do ul. Legionów.

  • Budowa linii tramwajowej

Kilka miesięcy trwały też prowadzone na wniosek i w interesie miasta - starania MPK o odstępstwa od obecnych przepisów dotyczących parametrów przebudowywanej linii tramwajowej. Uzyskano ostatecznie ministerialną zgodę na zmianę tych parametrów np. na odcinku Śródmieścia. Dzięki temu szpaler kilkuset drzew - głównie w alei Wolności - pozostanie tam, gdzie jest nietknięty. Symbolicznym przykładem starań o pozostawienie każdego drzewa, które może zostać zachowane, w obrębie placu budowy linii tramwajowej są drzewa w sąsiedztwie pętli na Północy, które pomimo częściowego ograniczenia dostępności do wytyczonych przejść dla pieszych, zostały uratowane z jednoczesnym zabezpieczeniem ich pni (foto w miniaturce).

  • Połączenie Warszawska - Jaskrowska

Nie ucierpi też kilkanaście dębów rosnących w obrębie rozpoczynającej się w dzielnicy Stare Miasto budowy połączenia drogowego ul. Warszawskiej z ul. Jaskrowską. Zostaną one przesadzone w toku realizacji inwestycji, w optymalnym dla egzystencji drzew terminie.

Każde z tych działań poprzedzone jest wieloetapową procedurą i uzależnione od decyzji właściwych organów zewnętrznych w zakresie ochrony przyrody.

O podobnych – mających na względzie troskę o miejską zieleń – działaniach i korektach przy realizacji kolejnych inwestycji będziemy informować na bieżąco.

 

 

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

baner PLK na stronę MPK

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022