Archiwum - zapytania ofertowe
czwartek, 07 maj 2020 10:57

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla zadania „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla zadania „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie” dla rozwiązań przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz na przedstawienie wyników w postaci raportu”.

ZAŁĄCZNIKI:

pdfZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT + WZÓR UMOWY 07-05-2020

pdfINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 18-05-2020

 pdfOGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘOWANIA 19-05-2020

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022