Zapytania ofertowe - informacje z otwarcia ofert
piątek, 10 lipiec 2020 13:30

Wykonanie usługi polegającej na: 1. Opracowanie numerycznych modelu opadowego dla zlewni ul. Traugutta w Częstochowie. 2. Opracowanie szczegółowych danych przestrzennychdotyczących powierzchni przepuszczalnych na terenie zlewni ul. Traugutta.

Wykonanie usługi polegającej na:

1. Opracowanie numerycznych modelu opadowego dla zlewni ul. Traugutta w Częstochowie.
2. Opracowanie szczegółowych danych przestrzennych (na podstawie skaningu laserowego i metod równoważnych o podobnej dokładności i zakresie wyników) dotyczących powierzchni przepuszczalnych na terenie zlewni ul.  Traugutta w Częstochowie.

 

ZAŁĄCZNIKI:

pdfINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 10-07-2020

 

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022