Odprowadzenie wód odpadowych

W przypadku występowania z wnioskiem na odprowadzenie wód odpadowych należy:

 1. Złożyć pisemnie do Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych, który powinien zawierać:
  • dane osobowe, adres korespondencyjny oraz telefon kontaktowy właściciela/li lub użytkownika/ów nieruchomości, z terenu której mają być odprowadzone/ zagospodarowane wody opadowe
  • nazwę ulicy, nr działki, obręb
  • opis przeznaczenia nieruchomości np: budynek mieszkalny, budynek mieszkalny z częścią usługową, obsługa prowadzonej działalności gospodarczej, działka rekreacyjna itp.
  • podpis właściciela/li lub użytkownika/ów nieruchomości.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  • mapę sytuacyjno-wysokościową wraz z zaznaczoną lokalizacja nieruchomości.
 3. Opłaty:
  • wniosek nie podlega opłacie skarbowej
 4. Termin i sposób załatwienia:
  • rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów
 5. Tryb odwoławczy:
  • w sprawie nie przysługuje stronie odwołanie
 6. Wniosek wraz z załącznikami złożyć można:
  • w Kancelarii MZDiT w Częstochowie
  • listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa

Więcej informacji można uzyskać   pod numerem tel. 34 366 43 05

 

ZAŁĄCZNIKI:

docWNIOSEK

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024