Umieszczanie luster drogowych

W związku z licznymi wnioskami dotyczącymi montażu luster podajemy ogólne zasady ich umieszczania w pasie drogowym. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ma możliwość umieszczania luster wyłącznie na skrzyżowaniu dróg publicznych, w miejscach ograniczonej widoczności, o ile nie ma żadnej możliwości poprawienia widoczności innymi metodami.

Zakup, montaż i utrzymanie we właściwym stanie technicznym lustra poprawiającego widoczność przy wyjeździe z posesji lub z drogi wewnętrznej należy do właściciela terenu, z którego prowadzi wyjazd. Umieszczenie lustra powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody MZDiT i przedłożeniem projektu zmiany stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami.

Należy zdawać sobie sprawę, że lustra drogowe są rozwiązaniem posiadającym wiele wad i często mogą stwarzać większe zagrożenie niż ograniczona widoczność.

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2024