Ogłoszenia
Dominik Dziąbor

Dominik Dziąbor

informacja z otwarcia ofert na „Zakup i dostawę znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego”

loga

W obecności m.in. prezydenta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka i p.o. dyrektora częstochowskiego MZDiT, Piotra Grzybowskiego odbyło się dziś spotkanie z przedstawicielami mediów w dzielnicy Kiedrzyn, którego przedmiotem było oddanie do użytku ważnej dla dzielnicy, strategicznej inwestycji odwodnieniowej. Zebrani przy zbiorniku chłonno – odparowującym o pow. 1 hektara, który jest jednym z elementów ukończonego zadania, mogli przekonać się na własne oczy jak wygląda układ kanałów, separatorów, dróg dojazdowych i innych obiektów tworzący system odwodnieniowy, który pozwoli w lepszym niż dotąd stopniu odprowadzać wody opadowe i gospodarować nimi.

 

 – To poprawi komfort życia mieszkańców tej części miasta, jak i otworzy nam możliwości realizacji kolejnych zadań drogowych, w miejscach, gdzie dotąd było to utrudnione z uwagi na brak dostatecznego odwodnienia – podkreślił prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk i dodał. - Inwestycje odwadniające realizujemy w ramach programów "Kierunek - Przyjazna Częstochowa" i "Lepsza Komunikacja". Gdybyśmy podsumowali kwotowo to, co już udało się zrobić w tym zakresie, a co liczymy, że niedługo zrealizujemy także na Północy, to suma tych inwestycji wyniesie ponad 50 mln zł zainwestowanych w bezpieczeństwo naszych mieszkańców i odprowadzenie wód deszczowych.

 

Po wybudowaniu odwodnienia Grabówki i Kiedrzyna pora na kolejną dzielnice i realizację długo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji drogowo - odwodnieniowej. - Idąc zgodnie ze wskazówkami zegara po mapie, zakończyliśmy Kiedrzyn, a teraz przyszedł czas na odwodnienie Północy wraz z przebudową ul. Św. Brata Alberta. Niebawem podpiszemy umowy z wykonawcą na prace budowlane. Inwestycja jest przesądzona. Dzięki temu, że te projekty ze wsparciem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizujemy sprawnie i nie mamy problemów z ich rozliczeniem, łatwiej nam pozyskiwać kolejne środki. Wiemy, że w kolejce czekają również Wyczerpy i okolice ulicy Bugajskiej. To następne miejsca na mapie Częstochowy, dla których powstaną projekty – podsumował p.o. dyrektora MZDiT w Częstochowie, Piotr Grzybowski.

 

Zakres i liczby związane z budową odwodnienia dzielnicy Kiedrzyn

 Kwota zadania brutto ponad 13 mln zł (dofinansowanie z UE za pośrednictwem NFOŚiGW w wysokości 11,3 mln zł)

 

Zakres obejmował między innym budowę:

 - zbiornika chłonno-odparowującego o powierzchni 0.96ha

 - rowu otwartego od zbiornika do ul. Sejmowej o długości 576,03m

 - kolektora deszczowego od ul. Sejmowej do ul. Ludowej o dł. 1363 m. wraz z układem podczyszczania.

 - zjazdu z ul. Sejmowej

 - dróg technologicznych o nawierzchni z kruszywa o dł.1025,16 m

 - dwóch przepustów o średnicy fi 1,60 m.

 - barier stalowych w obrębie przepustów, zjazdu z ul. Sejmowej oraz rowu otwartego.

Strona 5 z 5

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2023