Aktualności

Elektroniczna skrzynka podawcza MZDiT

Elektroniczna skrzynka podawcza

um-czestochowa

Urząd Miasta Częstochowy

bip

Biuletyn informacji publicznej

mpk

Rozkłady jazdy

Unia

Unia Europejska

Fundusze3

Fundusze Europejskie

czwartek, 31 październik 2013 14:02

Przypominamy o zmianie organizacji ruchu przy częstochowskich nekropoliach! Bądźcie uważni na drogach i chodnikach.

Poniżej przedstawiamy zmiany organizacji ruchu w związku ze świętem Wszystkich Świętych. Będą one obowiązywały od piątku 1 listopada 2013r. od godz. 4.00 do soboty 2 listopada 2013r. do godz. 20.00.


Cmentarz Kule

 • Wyłączone z ruchu kołowego (z wyjątkiem MPK i TAXI) będą następujące odcinki ulic:
  • ul. Dekabrystów od ul. Rolniczej do ul. Cmentarnej ,
  • ul. Wały Dwernickiego od ul. Cmentarnej do ul. Fieldorfa – Nila,
  • ul. Cmentarna od ul. Tartakowej do bramy cmentarza.
 • Ruch jednokierunkowy prowadzony będzie ul. Rolniczą począwszy od ul. Dekabrystów dalej Promenadą do ul. Brzeźnickiej, którą można będzie wyjechać w stronę Alei Wyzwolenia (w prawo) lub do ul. Dekabrystów (w lewo).
 • Parkować będzie można na ul. Fieldorfa – Nila na odcinku od Promenady do przystanku MPK przy wejściu na teren cmentarza i na ul. Rolniczej ( na parkingu przyulicznym).


Cmentarz św. Rocha

 • Wyłączony z ruchu kołowego będzie odcinek ul. św. Jadwigi ( z wyjątkiem autobusów MPK i TAXI ) od ul. św. Rocha do ul. ks. Kubiny. Od strony południowej do cmentarza można będzie dojechać ulicami:
  • św. Jadwigi oraz jednokierunkowo ul. Wyszyńskiego, Ewy, ks. T. Kubiny. Powrót ( również jednokierunkowo) – ul. św. Jadwigi.
 • Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie na ul. Sikorskiego – wjazd od ul. św. Krzysztofa, wyjazd na ul. Bialską,
 • Przełożenie ruchu tranzytowego – droga DK-46 ( wyłączona z ruchu ul. św. Jadwigi ), z kierunku od Opola ruch będzie się odbywał ulicami : św. Barbary, św. Augustyna, Pułaskiego, ks. J. Popiełuszki , Jana Pawła II. W kierunku do Opola od Warszawy ruch będzie się odbywał ulicami Jana Pawła II, ks. J. Popiełuszki, św. Kazimierza i św. Barbary. Na kierunku z Kłobucka do Opola ruch będzie się odbywał ulicami : św. Rocha, Okulickiego, Szajnowicza - Iwanowa, ks. J. Popiełuszki, św. Kazimierza i św. Barbary.
 • Wyłączona z ruchu będzie ul. Jeleniogórska.


Cmentarz na Błesznie

Ul. Bohaterów Katynia będzie jednokierunkowa z wjazdem od Al. Wojska Polskiego ( DK-1 ) i wyjazdem w kierunku skrzyżowania z ul. Jesienną i ul. Rakowską. Ruch jednokierunkowy nie dotyczy ruchu autobusów MPK, dla których przewidziano ruch dwukierunkowy na odcinku od ul. Limbowej do ul. Bienia. Od ul. Bienia będzie ustawiony zakaz wjazdu z wyjątkiem autobusów MPK. Ruch będzie się odbywał w strefie ograniczonej prędkości do 30 km / h. Ponadto ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie na ul. Osikowej (wjazd) oraz ul. Limbowej (wyjazd). Ul. Palmowa będzie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego. Dopuszcza się parkowanie po stronie zachodniej natomiast z uwagi na ruch autobusów postój i zatrzymanie po stronie wschodniej ul. Bohaterów Katynia jest zabroniony od skrzyżowania z ul. Palmową w kierunku ul. Bienia. Wjazd w ul. Bohaterów Katynia od strony skrzyżowania z ul. Bienia jest zabroniony.


Cmentarz na Stradomiu

Ruch jednokierunkowy wprowadzono na odcinku ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Kawodrzańską do ul. Przestrzennej z parkowaniem po stronie południowej ul. Piastowskiej. Wjazd w ul. Piastowską od strony ul. Przestrzennej będzie zabroniony.


Cmentarz na Lisińcu

Zmiany polegają na ograniczeniu parkowania na ciągu ul. Białostockiej po stronie wschodniej od wjazdu na drogę dojazdową do cmentarza do ul. Radomskiej. Parkowanie będzie możliwe na wyznaczonym parkingu oraz jezdni w rejonie cmentarza.


Cmentarz przy ul. Zbawiciela w Gnaszynie

Zmiany polegają na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego od ul. Drzewnej do ul. Cmentarnej w Blachowni. Wyznaczono parkowanie po prawej stronie ulicy.

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

baner PLK na stronę MPK

Copyright MZDiT Częstochowa © 2022